גמ"חים

גמ"חים / ארגוני חסד במיצד

במסגרת היישוב מיצד קיימים מספר גמ"חים לרווחת תושבי הישוב.

גמ"ח

פרטים

אנשי קשר

הלוואות

הקרן נותנת הלוואות לתושבי הישוב ולעובדים בישוב (גננות ומטפלות). ההחזר בעשרה תשלומים.

אישור ע"י שניים מהגבאים:
הרב ישראל גולדשטין
מנחם פריד
גזבר: שייקה אופנהיים

קרן מתן בסתר

סיוע כספי כמענק או כהלוואה לטווח ארוך המחולק לנזקקים ביישוב בבחינת עניי עירך קודמים.
תרומות מתקבלות דרך הוראת קבע במזכירות היישוב או דרך גבאי הצדקה.
ניתן גם לתרום [ולקבל פטור ממס] בהוראת קבע בכרטיס אשראי

הרב מתניה בן-שחר
איציק לוי
ראובן מרשה
מנחם פריד
דניאל קסוביץ

עזרה הדדית

הישוב מיצד מפעיל מערך של רכזות ומתנדבות האחריות לבישול אוכל לשבת ליולדות ולבני משפחותיהם. בראש הפירמידה עומדות שרה פיישר אשר דואגות ליצירת הקשר עם משפחת היולדת ולהפעלת המערך כולו.

להצטרפות ושיבוץ במערך המבשלות ניתן להתקשר שרה פיישר

תרופות

ניתן לקבל תרופות (כגון משככי כאבים, אנטיביוטיקה "רגילה")
ניתן לתרום תרופות מיותרות שיש בבית.

ציונה גולדשטיין

תפילין ומזוזות

עברת לבית חדש ושכחת להכין מזוזות ?מסרת מזוזות לבדיקה ובינתיים אין לך מזוזות בבית? גמ"ח מיצד יוכל לסייע לך.

מאיר גרניצקי

ספרים לחנוכת הבית
"
אידרא" בחוברות 

נוסח הלימוד ע"פ מנהג עה"מ

בית כנסת הספרדי

כרית לברית

גם בגדי תינוקות לברית

משפ'

כסא של אליהו
(
לברית מילה)

גבאי בית הכנסת המרכזי

בגדי תינוקות

בגדים המתאימים לתינוקות קטנים עד 3 ק"ג

כרית הנקה לתאומים

בולים

למשלוח רגיל בארץ

מרים גלזר

פאות נכריות

להשאלה לאירועים או מצבים "חד פעמיים" אחרים