זמני תפילות

בימות החול

שחרית:

בהנץ

מנחה:

מנחה גדולה בימים א'-ה' בשעה 1:15

ערבית:

20:30 (בחורף) , 20:30, 19:00(בקיץ)

שבת

שחרית:

8:00

מנחה:

45 דקות לפני השקיעה

ערבית:

במוצ"ש