הגיל הרך

מערכת החינוך ביישוב מנסה לתת מענה לצורכי האוכלוסיה המקומית. במקום פועלת מערכת חינוך מסודרת החל מגיל הינקות. ביישוב – מעון יום לילדי אמהות עובדות, הקולט תינוקות מיד בתום חופשת הלידה של האם, 5 גני ילדים וצהרון בהם זוכים להתחנך ילדים מגיל 3 ועד לכניסתם לבית ספר.

ניתן למצא בישוב עוד מגוון של מסגרות פרטיות העונות לצרכים של הגיל הרך.

מעון מיצד

המעון ממוקם במרכז הישוב, בקירבת גני הילדים ובית הכנסת המרכזי.
טלפון במעון: 02-9309569

גני ילדים

שם הגן

גילאים

טלפון בגן

גן בנים

גן 3

02-9934182

גן בנות

גן 3-4

02-9933215