קליטה

הליך קליטה במיצד

הישוב מיצד פותח שעריו בפני משפחות המעוניינות לגור בקהילה חרדית חמה.

כל משפחה המעוניינת לגור במיצד, בין בדירה בבעלותה בין בשכירות, צריכה לעבור הליך קליטה:

להלן פירוט הליך הקליטה לתושב קבע (בר רשות) בישוב מיצד:

1. פגישת היכרות עם חברי ועדת קליטה ומילוי טפסים.
2
3. קבלת אישור ע"י ועדת הקליטה
4. חתימת חוזה מול קבלן או בעל בית.
5. קביעת פגישה עם מזכירת הישוב לפתיחת תיק דייר.
6. תשלום דמי כניסה.
7.
8. רישום בספר החברים של האגודה.

*מידע זה הינו מידע ראשוני וכללי בלבד ולא מהווה תחליף למידע שיימסר מגורם רשמי ביישוב. בנוסף, המידע שניתן אינו בא לגרוע מזכויות האגודה ע"פ דין, חוזה או החלטה מהחלטות אחת מרשויות האגודה המוסמכות. האגודה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל פרט מהפרטים שפורסמו וזאת ללא הודעה מראש.

שמות חברי ועדת קליטה:

משה אולמן
משה כץ
גב' בלאק
גב' כובאני
יוחנן קליימן

לפרטים נוספים וליצירת קשר ניתן לפנות למזכירות הישוב.