מוסדות הישוב

הישוב מיצד הינו אגודה שיתופית להתיישבות כפרית קהילתית עם תקנון אגודה. אחת לשנתיים מתקיימות בחירות לחברי ועד ההנהלה המנהלים את הישוב בהתנדבות. במקביל מתקיימות בחירות לועדת ביקורת וכן לועדת קליטה.

לועדות אלו יכולים לבחור ולהבחר רק חברי האגודה השיתופית בעלי בר-רשות המחזיקים נכס בישוב ולאחר שעברו הליכי קליטה מלאים. תושבים שאינם חברי אגודה הם בעלי זכויות וחובות הזהים לשל חברי האגודה למעט הזכות לבחור ולהבחר וכן להצביע באספות.

אחת לשנה מקיים ועד ההנהלה, אסיפת חברים כללית לאישור התקציב השנתי.

לעזרת ועד ההנהלה עומדות ועדות שונות בתחומים השונים המורכבים בדרך כלל מאנשי מקצוע בהתאם לצרכים. ועדות אלו ממונות ע"י ועד ההנהלה.