ועד ההנהלה

פירוט שמות חברי ועד ההנהלה ותחומי אחריותם:

חבר הוועד תחומי אחריות
משה סויל יו"ר
חיים יפה בטחון וצח"י
מאיר גרניצקי
קהילה ותרבות
פנחס זרביב  גזברות, יזמות, פניות ציבור
יוחנן קליימן פיתוח ובניה
שמוליק צבי אל
 חינוך ודת
שרגא נוי פאג"י

שמות חברי ועדת קליטה:

משה אולמן
משה כץ
גב' בלאק
גב' כובאני
יוחנן קליימן