תפילות, כוללים, ושיעורים

זמני תפילות בכלל הבתי כנסת בישוב

תפילות בימות החול

שחרית:
1. בהנץ החמה- בית הכנסת המרכזי
2. בהנץ החמה- 'נצח ישראל'
3. 6:45- בית הכנסת המרכזי
4. 8:00- בית הכנסת המרכזי
5. 8:05- בישיבה (ברכו 8:20)

מנחה:
1. 13:15- בבית הכנסת המרכזי
2. 14:30- 'נצח ישראל'
3. בחורף: 20 דקו' לפני השקיעה במשנה תורה – בקיץ: 19:00 בבית כנסת המרכזי
4. 20 דקו' לפני השקיעה-מגן דוד נוסח ספרדי
5. 15 דקו' לפני השקיעה- בישיבה

מעריב:
1. בשקיעה ישר אחרי מנחה-מגן דוד נוסח ספרדי
2. בקיץ: 20 דקו' לאחר השקיעה בחורף: 19:00 – בבית הכנסת המרכזי
3. בחורף: 17:30 בנצח ישראל
4. 20:30 – בבית הכנסת המרכזי
5. 22:00 – בישיבה (לברר לפני)

תפילות שבת:

מנחה וקבלת שבת:1. מנחה גדולה: בחורף: 12:30 בקיץ: 13:15 – בית הכנסת המרכזי
2. חצי שעה לפני השקיעה -בית הכנסת המרכזי
3. חצי שעה לפני השקיעה- 'מגן דוד' נוסח ספרדי
4. חצי שעה לפני השקיעה- 'נצח ישראל'
5. 10 דקו' לאחר הדלקת נרות- בישיבה
6. 20 דקות לפני השקיעה- ברמח"ל

מעריב ליל שבת:
1. 20 דקו' לאחר השקיעה- ב'נצח ישראל'
2. 30 דקו' אחרי השקיעה- בבית הכנסת המרכזי
3. 30 דקו' אחרי השקיעה- 'מגן דוד' נוסח ספרדי
4. 35 דקו' לאחר השקיעה- ברמח"ל

שחרית שבת:
1. בהנץ החמה- בית הכנסת המרכזי
2. בהנץ החמה- 'נצח ישראל'
3. 8:00 – בית הכנסת המרכזי
4. 8:00 קורבנות- 'מגן דוד' נוסח ספרדי
5. 8:00- בישיבה (שוכן עד- רבע שעה לפני סוף זמן ק"ש הגר"א)
6. 9:00- משנה תורה 

מנחה שבת:
1. בחורף: 12:30 בקיץ: 13:15 – בית הכנסת המרכזי
2. בחורף: 12:30 – 'מגן דוד' נוסח ספרדי
3. שעה ועשר דקו' לפני השקיעה- 'נצח ישראל'
4. כשעה לפני השקיעה – בית הכנסת המרכזי
5. 50 דקו' לפני השקיעה- ברמח"ל
6. כחצי שעה לפני השקיעה – בישיבה

מעריב צאת שבת:
1. בצאת שבת- בית הכנסת המרכזי
2. בצאת שבת- 'נצח ישראל'
3. בצאת שבת- 'מגן דוד' נוסח ספרדי
4. בצאת שבת- (בשכונה החדשה- משפחת פרומר) בחורף 10 דקו' לאחר צאת שבת.
5. 10 דקו' לאחר צאת שבת- בית הכנסת המרכזי
6. 20 דקו' לאחר צאת השבת- בית הכנסת המרכזי
7. רבינו תם – בישיבה

כוללים בישוב

כולל יום שלם 'מצודת דוד' בבית הכנסת– בראשות הרב בערל גלזר שליט"א והרב פסח בלאק שליט"א- ליצירת קשר: 052-7683212 הרב גלזר

כולל בוקר בבית הכנסת – ליצירת קשר: 054-8529488 הר' יונתן לב

כולל 'אדרת אליהו' בבית הכנסת נצח ישראל – בראשות הרב אפרים זילברמן שליט"א – ליצירת קשר הר' משה אולמן 054-8441900

כולל אחה"צ 'דורשי ציון' בבית הכנסת- בראשות הרב מאיר מנדל שליט"א- ליצירת קשר: 058-3201560 הר' יוסף רוז

כולל ערב 'זכרון יוסף ספיר' בבית הכנסת – ליצירת קשר: 054-5754600 הר' אבישי משמור

שיעורים ושיחות בישוב

שיעורים יומיים

שיעור דף היומי: לפני תפילת הנץ בבית הכנסת המרכזי-הרב אריה הלפרין,(לפעמים השיעור מתקיים לאחר התפילה)
שיעור גמרא: ב17:30 בבית הכנסת נצח ישראל (ביום חמישי שיעור בתורת הרמח"ל)- לימוד בחברותות- בראשות הרב אפרים זילברמן,
שיעור הלכה לאחר מעריב בכל המניינים: בבית הכנסת -הרב משה פלמן
שיעור משניות לילדים: 19:15 באוצר הספרים- הרב משה פלמן,
שיעור דף היומי: בשעה 21:00 בבית הכנסת המרכזי-הרב יהושוע קליימן,
שיעור במסכת ברכות: בשעה 21:00 באוצר הספרים- הרב אברהם מאיר,

שיעורים בשבת

שיעור: בליל שבת לפני מעריב בבית הכנסת המרכזי- המרא דאתרא,
סדר ליל שבת בחורף: 20:00 בבית הכנסת,
שיעור בהלכות שבת: בשבת בבוקר לאחר תפילת הנץ,
שיעור דף היומי: בשבת בבוקר ב7:30 באוצר הספרים,
שיעור בשבת בצהרים: בבית הכנסת המרכזי- חצי שעה לפני מנחה- המרא דאתרא,
סדר מוצאי שבת בחורף: שעה אחרי צאת שבת בבית הכנסת
אבות ובנים: בבית כנסת- בקיץ: כשעה וחצי לפני מנחה – בחורף: כשעה אחר צאת שבת 

קביעת חברותות:

ניתן ליצור קשר עם חזקיה ארנד, דוד הולצמן, ויונתן לב

שיעורים נוספים מידי פעם:

מהרב נתן רוטמן שליט"א, מהרב אליהו פייבלזון שליט"א, מהרב אריה שפירא שליט"א  מהרב אברהם ציטרין שליט"א ורבנים נוספים.

הודעות מתפרסמות לפני כן בלוחות המודעות בקו העדכונים ובמייל.

rfwbs-slide